Voor scholen


Kunstenaar in de klas

In veiligheid ontdekken dat je mag zijn wie je bent én wie je nog meer kan zijn. Dát is het doel van Kunstenaar in de klas bij Haags Theaterhuis. Aansluitend op de behoefte, leerlijn of thema van de groep, geven betrokken acteurs en theatermakers – in de klas – een kijkje achter de schermen van hun beroep. Door te praten én te doen, ontdekken leerlingen hoe het is om een rol te spelen, je verbeelding te laten spreken en de dagelijkse realiteit te doorbreken. Niet alleen met het hoofd, maar met héél je fysiek. En zo kan het klaslokaal zich zomaar transformeren in een onderwaterplaneet.


COH Expert in samenwerking met o.a. Cultuurschakel

Met COH Expert (Cultuur Onderwijs op zijn Haags) wordt de deskundigheid van leerkrachten op de Haagse basisscholen duurzaam bevorderd. Als school krijg je 40 werkdagen een expert van een zelfgekozen kunstdiscipline op school. De expert is een bevoegd vakleerkracht die maatwerk levert aan groep 1 tot en met 8. Voordoen - Samen doen - Zelf doen is het model waarmee de COH Expert de leerkrachten meeneemt en traint in het vak en het creatieve proces van de leerlingen.

Contactpersoon Educatie:
Anne Dronkers
Mail:
Tel: 06 15 11 57 19

Login Form