Coronaregels en richtlijnen

Corona en zingen, toneelspelen, dansen, muziek maken en acteren

Kunst- en cultuurbeoefening is toegestaan. Hieronder vallen repetities voor zang, dans en toneel.

Regels:

Richtlijnen:

  • Locaties voor kunst- en cultuurbeoefening mogen 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruiken.
  • Publiek bij lessen of repetities is toegestaan. Hiervoor mag 100% van de capaciteit op 1,5 meter afstand gebruikt worden. Waar dat mogelijk is. Voor het publiek is een vaste zitplaats verplicht.
  • Groepslessen en repetities in groepsverband zijn toegestaan.
  • U houdt altijd 1,5 meter afstand als u ouder bent dan 18 jaar. Soms is 1,5 meter afstand houden niet mogelijk tijdens de kunst- en cultuurbeoefening. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij dansen in tweetallen. In die gevallen hoeven de deelnemers onderling geen 1.5 meter afstand te houden.
  • Zingen is binnen en buiten toegestaan.

Kijken naar Theater is toegestaan.

Regels:

  • Bezoekers hebben een vaste zitplaats. Als de aard van de activiteit dit niet mogelijk, dan volstaat een vaste plek waar de activiteit uitgevoerd mag worden.
  • Met coronatoegangsbewijzen mag twee derde van de reguliere capaciteit gebruikt worden. Dan vervalt de 1,5 meter regel. En is een vaste plek verplicht.
  • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Registratie kan ook met een lidmaatschapspas.

bron:  RIVM