Voortgezet onderwijs

Hedendaagse theateractiviteiten aan kinderen en jongeren zien we als multidisciplinair en inclusief. We sluiten aan bij de eindtermen van het voortgezet onderwijs voor de vakken CKV en drama. De cultuurkoers van de school is leidend voor het opstellen van het leerplan van het vak drama.

 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden voor theateractiviteiten in uw school? Denk aan (doorlopende) theaterlessen, theaterworkshops, presentaties en voorstellingen.