Huis voor Poppen- en Objecttheater

Haags Theaterhuis heeft  in 2015 zijn verantwoordelijkheid genomen in de wereld van het Poppen- en Objecttheater. Sinds die tijd is het Huis voor Poppen- en Obejcttheater  de enige plek in Nederland waar je als semi-prof of amateurpoppenspeler in gestructureerde opleidingsvorm aan je poppenspelerskwaliteiten kunt werken.

Een aantal spraakmakende poppen- en objecttheatermakers  en – wetenschappers dragen sindsdien in het Huis bij aan de ontwikkeling van opkomende makers: Neville Tranter, Martine van Ditzhuyzen, Jogchem Jalink, Meike van den Akker, Jochen Lange, Duda Paiva, Pieter Vrijman, Judith Marseille en Merel van Galen.

Nederland en het talentontwikkeling in het poppen- en objecttheater

Sinds jaar en dag zijn er diverse initiatieven geweest om het vak te professionaliseren en een verbinding te leggen tussen amateurs en professionals. Die gingen uit van de NVP-Unima, het Theater Instituut Nederland en het toenmalige Nederlands Centrum voor Amateurtoneel in de vorm van cursussen, scholingsweekends en workshops. De speciale studierichting Objecttheater is in het verleden voor een korte tijd onderdeel geweest van de Theaterschool te Amsterdam. De acteursopleiding in Utrecht bood officieel als afstudeerrichting Poppentheater aan. Daar is maar één student van afgestudeerd. Van 1999 tot 2009 was er De Proeve, een werkplaats voor poppen-en

objecttheater, waar onderzoek plaatsvond en workshops werden georganiseerd. Hier konden jonge makers met een kunstvakopleiding als basis een opleidingsroute tot professioneel poppen-en objecttheatermaker volgen. Sinds juni 2009 is er een productiehuis voor poppen- en objecttheater “Feikes huis”, maar dit productiehuis is uitsluitend gericht op het professionele werkveld en biedt geen structurele opleiding. Dat is jammer, want poppenspel wordt juist door veel deelnemers “semiprofessioneel” beoefend. In 2015 heeft Haags Theaterhuis een stilgevallen initiatief van de NVP-Unima opgepakt en verzorgt sindsdien een eenjarige basistraject poppen- en objecttheater, deskundigheidsbevorderingen, masterclasses, de werkplaats Puppetboost, netwerkbijeenkomsten en symposia.