Theaterlessen op school

(Meer) Theater in jouw school?

Haags Theaterhuis biedt  langlopende leerlijnen, korte lessenreeksen en workshops op maat aan het primair, speciaal en voortgezet onderwijs.

Visie HTH
Haags Theaterhuis wil met theaterlessen kinderen en jongeren bij elkaar brengen in verwondering, empathie en waardering; in ontmoeting en verbinding met elkaar en elkaars culturen en achtergronden.

Met de verbeelding van het theater willen we bijdragen aan de persoonlijke ontplooiing en vaardigheden van kinderen en jongeren, waarmee zij hun weg kunnen creëren in een inclusieve samenleving.

Houding
Onze docenten zetten zich in met engagement, vrolijkheid en passie vanuit de filosofie van Haags Theaterhuis tijdens de opdracht.
In de benadering naar de leerlingen toe stellen zij zich gelijkwaardig en nieuwsgierig op, tegelijkertijd zijn zij vriendelijk helder en consequent in het aangeven van grenzen. In contact met de potentiële leerlingen/ leerkrachten/ ouders/verzorgers/publiek/partners stellen de docenten zich verbindend op.

Veiligheid
Haags Theaterhuis is een plek waar iedereen, docent, ouders en kinderen zich veilig en gezien voelt.
Onze docenten zijn bekend met de Code Inclusie en Diversiteit en passen deze actief en bewust toe in het handelen en in taalgebruik.

Samenwerking
De scholen met wie we samenwerken hebben ieder hun eigen aandachtspunten en een eigen visie. Dat is waarom we bij elke school een eigen plan van aanpak hebben. We gaan graag in gesprek om het juiste programma voor jouw school te ontwikkelen.

De docenten van Haags Theaterhuis zijn altijd op de hoogte van het plan van aanpak. En door het onderhouden van contact met school zullen zij de lessen goed laten aansluiten bij wensen van de school.
Onze theaterlessen worden uitsluitend gegeven door bevlogen en ervaren kunstvakdocenten.

Belang van Cultuureducatie
Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor de vorming van jonge mensen. Een samenleving die kinderen en jongeren serieus neemt, zorgt daarom voor goede cultuureducatie, die bereikbaar is voor alle leerlingen.

Wil je een vrijblijvend gesprek met Haags Theaterhuis, om te kijken wat de mogelijkheden voor jouw school zijn? Vul je gegevens in en we nemen z.s.m. contact met je op.

voor scholen