Pieter Vrijman

Een voordeel van een Poppen -  opleiding is dat de studenten zich gebed weten in een traditie. 
Door een oriëntatie op het gehele werkveld en in wisselwerking met de medestudenten kiezen ze 
uiteindelijk voor een eigen spelvorm in respect voor die van anderen. 
- Amstelveense Dramaturgie -

Welke theateropleiding(en) heb je gevolgd? 
Universiteit van Amsterdam
Wat doe je bij HTH?
Bij de Opleiding Poppen- en Objecttheater ben ik verbonden als maker in dramaturgie en regie.
Pagina’s