Organisatie

Organisatie

Goed georganiseerd!

Haags Theaterhuis wil podiumkunsten voor liefhebbers uitvoeren en bevorderen, zodat iedereen in Den Haag creatief kan groeien. Hiervoor hebben we een grote variatie aan cursussen, trainingen, voorstellingen, evenementen, partnerships en nog veel meer. Dit vraagt om een goede organisatie. Lees hier hoe het er bij ons aan toe gaat achter de doeken.

Wie doet wat?

De dagelijkse leiding zorgt ervoor dat in samenwerking met het organisatieteam en het docententeam alle activiteiten worden uitgevoerd. Het bestuur houdt toezicht. Hieronder vind je een overzicht van de functies en de bijbehorende personen voor de dagelijkse leiding, het organisatieteam en het bestuur.

Dagelijkse leiding

Artistiek manager:
Stephanie Hermes
stephanie@haagstheaterhuis.nl

Zakelijk manager:

 

Communicatie manager:
Kim Kortekaas
kim@haagstheaterhuis.nl

Organisatieteam

Coördinator Educatie:
Yolanda van Welij
yolanda@haagstheaterhuis.nl

Marketing & Communicatie:
Sander Nap
info@haagstheaterhuis.nl

Cursus administratie:
Manuela Rotella
info@haagstheaterhuis.nl

Financiële administratie:
Kamran Mohammad
facturen@haagstheaterhuis.nl

Bestuur

Voorzitter
T. Berk

Penningmeester
S. Ahraui

Secretaris
B. Wijnen

Algemeen lid
S. Ardjosemito-Jethoe

Rooster van aftreden

Naam: Tulay Berk
Datum van eerste benoeming: 15 november 2017
Einde van de benoemingstermijn: 15 november 2021
Datum van herbenoeming( en): 16 november 2021 en 16 november 2025
Uiterste datum van aftreden: 15 november 2029

Naam: Samir Ahraui
Datum van eerste benoeming:
Einde van de benoemingstermijn:
Datum van herbenoeming(en):
Uiterste datum van aftreden:

 


Naam:
Siela Ardjosemito-Jethoe
Datum van eerste benoeming:
Einde van de benoemingstermijn:
Datum van herbenoeming(en):
Uiterste datum van aftreden:

Naam: Bas Wijnen
Datum van eerste benoeming:
Einde van de benoemingstermijn:
Datum van herbenoeming(en):
Uiterste datum van aftreden:

GOVERNANCE CODE CULTUUR

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur

Code governance Cultuur

ANBI

Wij hebben de Culturele ANBI status

ANBI 

Jaarverslag

Hier vind je onze jaarverslagen.

Jaarrekeningen

Hier vind je de je laatste jaarrekeningen.

2019

2018

2017