Organisatie

Organisatie

Goed georganiseerd!

Haags Theaterhuis wil podiumkunsten voor liefhebbers uitvoeren en bevorderen, zodat iedereen in Den Haag creatief kan groeien. Hiervoor hebben we een grote variatie aan cursussen, trainingen, voorstellingen, evenementen, partnerships en nog veel meer. Dit vraagt om een goed organisatie. Hier lees je hoe Haags Theaterhuis is georganiseerd.

Wie doet wat?

De dagelijkse leiding zorgt ervoor dat in samenwerking met het organisatieteam en het docententeam alle activiteiten worden uitgevoerd. Het bestuur houdt toezicht.
Hieronder vind je een overzicht van de functies en de bijbehorende personen voor de dagelijkse leiding, het organisatieteam en het bestuur.

Dagelijkse leiding

Artistiek leider:
Stephanie Hermes
stephanie@haagstheaterhuis.nl

Zakelijk leider:
Ilse van der Greft
ilse@haagstheaterhuis.nl

Organisatieteam

Coördinator Educatie:
Anne Dronkers
annedronkers@haagstheaterhuis.nl

Marketing & Communicatie:
Kim Kortekaas
kim@haagstheaterhuis.nl

Administratief medewerkers:
Bea Soekhoe en Chanel Rozenblad
secretariaat@haagstheaterhuis.nl

Bestuur

Voorzitter
T. Berk

Penningmeester
S. Ahraui

Secretaris
A. Dijkman-Derkman

Algemeen lid
B. Wijnen

Rooster van aftreden

Naam: Tulay Berk
Datum van eerste benoeming: 15 november 2017
Einde van de benoemingstermijn: 15 november 2021
Datum van herbenoeming( en): 16 november 2021 en 16 november 2025
Uiterste datum van aftreden: 15 november 2029

Naam: Samir Ahraui
Datum van eerste benoeming:
Einde van de benoemingstermijn:
Datum van herbenoeming(en):
Uiterste datum van aftreden:

Naam: Annelies Dijkman-Derkman
Datum van eerste benoeming: 10 juli 2014
Einde van de benoemingstermijn: 10 juli 2018
Datum van herbenoeming(en): 11 juli 2018 en 11 juli 2022
Uiterste datum van aftreden: 11 juli 2026

Naam: Bas Wijnen
Datum van eerste benoeming:
Einde van de benoemingstermijn:
Datum van herbenoeming(en):
Uiterste datum van aftreden:

GOVERNANCE CODE CULTUUR

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur

Code governance Cultuur

ANBI

Wij hebben de Culturele ANBI status

ANBI 

Jaarverslag

Hier vind je onze jaarverslagen.

Jaarrekeningen

Hier vind je de je laatste jaarrekeningen.

2019

2018

2017