Organisatie

Organisatie

Goed georganiseerd!

Haags Theaterhuis wil podiumkunsten voor liefhebbers uitvoeren en bevorderen, zodat iedereen in Den Haag creatief kan groeien. Hiervoor hebben we een grote variatie aan cursussen, trainingen, voorstellingen, evenementen, partnerships en nog veel meer. Dit vraagt om een goede organisatie. Lees hier hoe het er bij ons aan toe gaat achter de doeken.

Wie doet wat?

De dagelijkse leiding zorgt ervoor dat in samenwerking met het organisatieteam en het docententeam alle activiteiten worden uitgevoerd. Het bestuur houdt toezicht. Hieronder vind je een overzicht van de functies en de bijbehorende personen voor de dagelijkse leiding, het organisatieteam en het bestuur.

Dagelijkse leiding

Artistiek manager:
Stephanie Hermes
stephanie@haagstheaterhuis.nl

Zakelijk manager:

 

Communicatie manager:
Kim Kortekaas
kim@haagstheaterhuis.nl

Organisatieteam

Coördinator Educatie:
Yolanda van Welij
yolanda@haagstheaterhuis.nl

Marketing & Communicatie:
Sander Nap
info@haagstheaterhuis.nl

Cursus administratie:
Manuela Rotella
info@haagstheaterhuis.nl

Financiële administratie:
Kamran Mohammad
facturen@haagstheaterhuis.nl

Bestuur

Voorzitter a.i.
S. Ardjosemito-Jethoe

Penningmeester
S. van de Eijk

Secretaris
B. Wijnen

Algemeen lid
H. Liefting

 


Naam:
Siela Ardjosemito-Jethoe
Datum van eerste benoeming:
Einde van de benoemingstermijn:
Datum van herbenoeming(en):
Uiterste datum van aftreden:

Naam: Bas Wijnen
Datum van eerste benoeming:
Einde van de benoemingstermijn:
Datum van herbenoeming(en):
Uiterste datum van aftreden:


Naam:
Sonja van de Eijk
Datum van eerste benoeming:
Einde van de benoemingstermijn:
Datum van herbenoeming(en):
Uiterste datum van aftreden:

Naam: Hans Liefting
Datum van eerste benoeming:
Einde van de benoemingstermijn:
Datum van herbenoeming(en):
Uiterste datum van aftreden:

GOVERNANCE CODE CULTUUR

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur

Code governance Cultuur

ANBI

Wij hebben de Culturele ANBI status

ANBI 

Jaarverslag

Hier vind je onze jaarverslagen.

Jaarrekeningen

Hier vind je de je laatste jaarrekeningen.

2020

2019

2018

2017