School of Puppets

Talentontwikkeling in het poppen- en objecttheater

Haags Theaterhuis heeft  in 2015 zijn verantwoordelijkheid genomen in de wereld van het Poppen- en Objecttheater. Sinds die tijd is het Huis voor Poppen- en Obejcttheater  de enige plek in Nederland waar je als semi-prof of amateurpoppenspeler in gestructureerde opleidingsvorm aan je poppenspelerskwaliteiten kunt werken.

Er zijn drie opleidingen te volgen bij School of Puppets. Lees hieronder meer over de Basis, Educatie en Advanced opleiding.

  • School of Puppets - Basis
  • School of Puppets- Educatie
  • School of Puppets - Advanced
School of Puppets - Basis
De opleiding is voor amateurs en semi-professionals in (poppen)theater, geïnteresseerden met specifieke interesse in en motivatie voor het poppen- en objecttheater Na de opleiding ken je de basisprincipes van het spelen met een bekpop, een handpop en objecten. Je kunt de elementaire manipulatie van de poppen toepassen in een zelfgemaakte scène.
School of Puppets- Educatie
Deze opleiding is voor pedagogisch medewerkers, docenten, en onderwijsassistenten. Aan het eind van de opleiding kunnen de deelnemers de pop als middel inzetten in de bestaande werkomgeving: basisschool, speciaal basisonderwijs of kinderopvang.
School of Puppets - Advanced
Voor Professionals en semi professionals. Het lesprogramma is open voor acteurs, dansers, poppenspelers, theaterdocenten, semi professionals en getrainde amateurspelers. In 6 maanden duik je in een traject waarin alle aspecten van poppenspel aan bod komen.

Geschiedenis van de opleiding in Nederland

Sinds jaar en dag zijn er diverse initiatieven geweest om het vak te professionaliseren en een verbinding te leggen tussen amateurs en professionals. Die gingen uit van de NVP-Unima, het Theater Instituut Nederland en het toenmalige Nederlands Centrum voor Amateurtoneel in de vorm van cursussen, scholingsweekends en workshops.

De speciale studierichting Objecttheater is in het verleden voor een korte tijd onderdeel geweest van de Theaterschool te Amsterdam. De acteursopleiding in Utrecht bood officieel als afstudeerrichting Poppentheater aan. Daar is maar één student van afgestudeerd. Van 1999 tot 2009 was er De Proeve, een werkplaats voor poppen-en objecttheater, waar onderzoek plaatsvond en workshops werden georganiseerd. Hier konden jonge makers met een kunstvakopleiding als basis een opleidingsroute tot professioneel poppen-en objecttheatermaker volgen.

Sinds juni 2009 is er een productiehuis voor poppen- en objecttheater “Feikes huis”, maar dit productiehuis is uitsluitend gericht op het professionele werkveld en biedt geen structurele opleiding. Dat is jammer, want poppenspel wordt juist door veel deelnemers “semiprofessioneel” beoefend.

In 2015 heeft Haags Theaterhuis een stilgevallen initiatief van de NVP-Unima opgepakt en verzorgt sindsdien een eenjarige basistraject poppen- en objecttheater, deskundigheidsbevorderingen, masterclasses, de werkplaats Puppetboost, netwerkbijeenkomsten en symposia.

Een aantal spraakmakende poppen- en objecttheatermakers  en – wetenschappers dragen sindsdien in het Huis bij aan de ontwikkeling van opkomende makers: Neville Tranter, Martine van Ditzhuyzen, Jogchem Jalink, Meike van den Akker, Jochen Lange, Duda Paiva, Pieter Vrijman, Judith Marseille en Merel van Galen, Anne Dronkers en Cat Smits.