Vacature Bestuurslid

Bestuurslid gezocht 

Ben jij een enthousiaste vrijwilliger en wil jij je kennis inzetten voor de creatieve ontwikkeling van kleine en grote inwoners van onze stad? Vind je het leuk om, samen met anderen te bouwen aan Haags Theaterhuis? Ben je bovendien een paar uur per maand beschikbaar, dan zijn we op zoek naar jou! 

Het bestuur

Ons bestuur bestaat uit drie leden. Samen houden we toezicht op de gang van zaken bij Haags Theaterhuis. Als bestuur toetsen we de besluitvorming en geven we gevraagd en ongevraagd advies aan de dagelijkse leiding, we zijn een klankbordgroep van kritische vrienden van Haags Theaterhuis en nemen, in overeenstemming met statuten en reglementen, besluiten. Ook zijn we de werkgever van de dagelijkse leiding. Soms steken we zelf onze handen uit de mouwen, omdat Haags Theaterhuis een jonge en kleine organisatie is. 

Functieprofiel 

  • Je hebt affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Haags Theaterhuis en met cultuureducatie; 
  • Je bent integer, discreet en onafhankelijk;
  • Je hebt een helikopterview en goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen in de stad Den Haag. 
  • Je bent praktisch en vindt het leuk om met je mede bestuursleden en het management van Haags Theaterhuis de organisatie verder te verbeteren; 
  • Je wilt graag bestuurder zijn van een organisatie in opbouw die als doel heeft er vooral te zijn voor kinderen, jongeren en volwassenen die niet vanzelfsprekend met cultuur in aanraking komen. 
  • Je hoeft geen ervaring als bestuurder te hebben. Dit is een uitgelezen kans voor een startende bestuurder. 
  • Je bent ongeveer 4 tot 8 uur per maand beschikbaar. 
  • In overleg met de andere bestuursleden bepalen we je precieze functie en takenpakket in het bestuur.
  • Haags Theaterhuis staat voor diversiteit en inclusie. Dat zie je niet alleen terug in onze activiteiten, de mensen die bij ons werken, maar dat zien we ook graag in het bestuur terug. 

HTH biedt
Een zelfstandige en uitdagende functie in een energiek en open team, midden in het culturele veld. Wij gaan uit van een tijdsbesteding van gemiddeld 8 uur per week op vrijwillige basis.

Geïnteresseerd?
Mail jouw motivatiebrief en een recent CV aan mt@haagstheaterhuis.nl. Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen via kim@haagstheaterhuis.nl

 


Over Haags Theaterhuis

Haags Theaterhuis is een productiehuis voor theater en een instelling voor cultuureducatie in de stad Den Haag. 

WIJ GELOVEN dat Haags Theaterhuis via kunst een podium biedt om jezelf te ontplooien en om elkaar te inspireren.

Productiehuis voor theater

De bewoner, maker, speler is bij ons altijd de eigenaar en speelt de hoofdrol. Ons motto: “Jij staat met jouw idee centraal.” In deze verhalen laten we iedereen aan het woord. Meerstemmigheid is ons streven. Elke stem mag gehoord worden, soms hartverwarmend, soms hartverscheurend, soms verontrustend. Soms fluisterend, soms schreeuwend. En altijd kunnen onze spelers zich identificeren met wat ze maken of wat ze als publiek beleven. Deze identificatie is voor ons een noodzakelijke voorwaarde voor culturele inclusie. 

HTH wil bijdragen in het creëren van gelijke kansen voor iedereen. HTH draagt bij aan zingeving aan mensen die op zoek zijn naar zelfontplooiing en geen (grote) financiële middelen hebben. 

Cultuureducatie

Haags Theaterhuis wil met theatervoorstellingen en -lessen kinderen, jongeren en volwassenen bij elkaar brengen in verwondering, empathie en waardering; in ontmoeting en verbinding met  elkaar en elkaars culturen en achtergronden. Haags Theaterhuis wil met de verbeelding van het theater bijdragen aan de persoonlijke ontplooiing en vaardigheden van kinderen en jongeren, waarmee zij hun weg kunnen creëren in een inclusieve samenleving.

Theater helpt mensen een andere en bredere kijk op de wereld ontwikkelen. Theater laat mensen de veelkleurigheid en veelvormigheid van het leven zien en veroorzaakt daardoor nieuwsgierigheid, begrip, verdraagzaamheid en verwondering.

Theater draagt bij aan de vorming van mensen en zo aan een betere samenleving.

In 2021 zijn we toegetreden tot het Haagse Kunstenplan en hebben we ons eerste ‘eigen’ theaterpand op de Zaanstraat 80b in gebruik genomen. Op het vlak van educatie en bedrijfsvoering hebben we in 2021 en 2022 stevige stappen kunnen zetten die we in 2023 verder willen uitbouwen.