Vacature Theatermakers- en docenten

Haags Theaterhuis is het hele jaar door op zoek naar theaterdocenten en theater liefhebbende dansdocenten, die graag opdrachten willen vervullen binnen het onderwijs. Wij werken samen met scholen in Den Haag binnen het (Speciaal) Primair en Voortgezet Onderwijs en MBO. Daarnaast verzorgen we ook naschoolse activiteiten en organiseren we workshops en meedoe-voorstellingen voor Voorschoolse Educatie.

Haags Theaterhuis wil met theatervoorstellingen en -lessen Haagse kinderen en jongeren bij elkaar brengen in verwondering, empathie en waardering; in ontmoeting en verbinding met elkaar en elkaars culturen en achtergronden. Haags Theaterhuis wil met de verbeelding van het theater bijdragen aan de persoonlijke ontplooiing en vaardigheden van kinderen en jongeren, waarmee zij hun weg kunnen creëren in een inclusieve samenleving.

Wij zoeken makers/ docenten:

  • die samenwerken met kinderen en jongeren aangaan. Hen willen meenemen in een creatief proces en de verbeelding laten gebruiken.
  • die een groot maatschappelijk hart hebben en zich kunnen of willen verhouden tot onderwerpen als armoede, racisme en genderdiversiteit.
  • die een uitdaging zien in vakoverstijgend werken en het leuk vinden om kinderen en jongeren te motiveren en inspireren door zowel beweging, muziek, beeld en tekst te gebruiken.
  • die minimaal MBO, bij voorkeur HBO geschoold zijn.
  • die graag werken in een groeiende organisatie waar je mogelijkheden hebt om jezelf te ontwikkelen en eigen initiatief heel welkom is.

Geïnteresseerd?
Mail jouw motivatiebrief en een recent CV aan info@haagstheaterhuis.nl.

 


Over Haags Theaterhuis

Haags Theaterhuis is een productiehuis voor theater en een instelling voor cultuureducatie in de stad Den Haag. 

Wij geloven dat Haags Theaterhuis via kunst een podium biedt om jezelf te ontplooien en om elkaar te inspireren.

Productiehuis voor theater

De bewoner, maker, speler is bij ons altijd de eigenaar en speelt de hoofdrol. Ons motto: “Jij staat met jouw idee centraal.” In deze verhalen laten we iedereen aan het woord. Meerstemmigheid is ons streven. Elke stem mag gehoord worden, soms hartverwarmend, soms hartverscheurend, soms verontrustend. Soms fluisterend, soms schreeuwend. En altijd kunnen onze spelers zich identificeren met wat ze maken of wat ze als publiek beleven. Deze identificatie is voor ons een noodzakelijke voorwaarde voor culturele inclusie. 

HTH wil bijdragen in het creëren van gelijke kansen voor iedereen. HTH draagt bij aan zingeving aan mensen die op zoek zijn naar zelfontplooiing en geen (grote) financiële middelen hebben. 

Cultuureducatie

Haags Theaterhuis wil met theatervoorstellingen en -lessen kinderen, jongeren en volwassenen bij elkaar brengen in verwondering, empathie en waardering; in ontmoeting en verbinding met  elkaar en elkaars culturen en achtergronden. Haags Theaterhuis wil met de verbeelding van het theater bijdragen aan de persoonlijke ontplooiing en vaardigheden van kinderen en jongeren, waarmee zij hun weg kunnen creëren in een inclusieve samenleving.

Theater helpt mensen een andere en bredere kijk op de wereld ontwikkelen. Theater laat mensen de veelkleurigheid en veelvormigheid van het leven zien en veroorzaakt daardoor nieuwsgierigheid, begrip, verdraagzaamheid en verwondering.

Theater draagt bij aan de vorming van mensen en zo aan een betere samenleving.

In 2021 zijn we toegetreden tot het Haagse Kunstenplan en hebben we ons eerste ‘eigen’ theaterpand op de Zaanstraat 80b in gebruik genomen. Op het vlak van educatie en bedrijfsvoering hebben we in 2021 en 2022 stevige stappen kunnen zetten die we in 2023 verder willen uitbouwen. 


Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen via:

[contact-form][contact-field label=”Naam” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”E-mail” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Site” type=”url” /][contact-field label=”Bericht” type=”textarea” /][/contact-form]