Vacature Voorzitter

Over Haags Theaterhuis
Haags Theaterhuis is een productiehuis voor theater en een instelling voor cultuureducatie in de stad Den Haag. Haags Theaterhuis vertelt gelaagde verhalen. Over ervaringen met onrecht, overwinnen van obstakels, het omgaan met ongelijkheid en eenzaamheid, temeer met het oog op de lockdowns die ons zijn overkomen. De bewoner, maker, speler is bij ons altijd de eigenaar en speelt de hoofdrol. Ons motto: “Jij staat met jouw idee centraal.” In deze verhalen laten we iedereen aan het woord. Meerstemmigheid is ons streven. Elke stem mag gehoord worden, soms hartverwarmend, soms hartverscheurend, soms verontrustend. Soms fluisterend, soms schreeuwend. En altijd kunnen onze spelers zich identificeren met wat ze maken of wat ze als publiek beleven.

Deze identificatie is voor ons een noodzakelijke voorwaarde voor culturele inclusie. HTH wil bijdragen in het creëren van gelijke kansen voor iedereen. HTH draagt bij aan zingeving aan mensen die op zoek zijn naar zelfontplooiing en geen (grote) financiële middelen hebben. 

In 2021 zijn we toegetreden tot het Haagse Kunstenplan en zijn we ons eerste ‘eigen’ theaterpand op de Zaanstraat 80b in gebruik genomen. Op het vlak van educatie en bedrijfsvoering hebben we in 2021 stevige stappen kunnen zetten die we in 2022 verder willen uitbouwen. 

Het Bestuur is op zoek naar een

Voorzitter

Ben jij een enthousiaste en daadkrachtige vrijwilliger en wil jij je kennis, ervaring en netwerk inzetten voor de creatieve ontwikkeling van kleine en grote inwoners van onze stad? Vind je het leuk om samen met anderen te bouwen aan Haags Theaterhuis? Ben je bovendien een paar uur per maand beschikbaar, dan zijn we op zoek naar jou!

Het bestuur
De voorzitter maakt deel uit van een bestuur met 4 leden. Samen houden we toezicht op het managementteam van Haags Theaterhuis dat bestaat uit de artistiek leider, de zakelijk leider en het hoofd communicatie. Als bestuur toetsen we de besluitvorming en geven we gevraagd en ongevraagd advies aan de dagelijkse leiding, we zijn een klankbordgroep van kritische vrienden van Haags Theaterhuis en nemen, in overeenstemming met statuten en reglementen, besluiten. Ook zijn we de werkgever van de Mt-leden. Soms steken we zelf onze handen uit de mouwen, omdat Haags Theaterhuis een jonge en kleine organisatie is.

Functieprofiel

  • Je bent integer, discreet en onafhankelijk;
  • Je hebt een helikopterview en goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen in de stad Den Haag;
  • Je leidt de bestuursvergaderingen en zorgt voor zorgvuldige meningsvorming, oordeelsvorming en besluitvorming;
  • Je stemt de werkzaamheden in het bestuur af en zorgt voor een goede taakverdeling, passend bij de kwaliteiten van de bestuursleden;
  • Je ziet toe op de totstandkoming van het meerjarenbeleid en het jaarplan;
  • Je motiveert, stimuleert en adviseert de dagelijkse leiding;
  • Je voert samen met andere bestuursleden functioneringsgesprekken met de dagelijkse leiding;
  • Je hebt affiniteit met de doelstelling, missie en kernwaarden van Haags Theaterhuis en met cultuureducatie;
  • Je bent praktisch en vindt het leuk om met de dagelijkse leiding de organisatie van HTH verder te verbeteren;
  • Je wilt graag bestuurder zijn van een organisatie in opbouw die als doel heeft er vooral te zijn voor mensen die niet vanzelfsprekend met cultuur in aanraking komen.

HTH biedt
Een zelfstandige en uitdagende functie in een energiek en open team, midden in het culturele veld. Wij gaan uit van een tijdsbesteding van gemiddeld 2-4 uur per week op vrijwillige basis.

Geïnteresseerd?
Mail jouw motivatiebrief en een recent CV aan mt@haagstheaterhuis.nl.
Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen via kim@haagstheaterhuis.nl